Amazon Court 

Objednatel : Metrostav a.s., Praha 8, divize 3

Investor : RCP Amazon s.r.o. Praha 

Celkový objem : 108 mil. Kč

Doba realizace : 12/2007 – 5/2009 

Také v této nově postavené zajímavé administrativní budově jsme zajišťovali veškeré profese domovní techniky dodávkami i montáží.