Lighthouse

Objednatel : Strabag, Praha 5

Investor : LVWT s.r.o., Praha 7

Celkový objem : 54 mil. Kč

Doba realizace : 08/2003 – 10/2004

Pro polyfunkční budovu „Majáku“ v Holešovicích v blízkosti Libeňského mostu přes Vltavu instalovala naše společnost vzduchotechniku, vytápění, chlazení a zdravotechniku.