Plavecký areál Petynka

Objednatel : Konstruktiva Branko a.s.

Investor : SNEO, Praha 6

Celkový objem : 10 mil. Kč

Doba realizace : 11/2003 – 05/2004

V blízkosti Strahovského tunelu v Praze 6 zajišťovala naše společnost pro nově vystavěný plavecký areál dodávky a montáž vzduchotechniky, vytápění a zdravotechniky včetně zařízení pro úpravnu vody