Polyfunkční domy Prosek

Objednatel : Hochtief a.s., Praha 5

Investor : Prosek Point, Praha 8

Celkový objem : 160 mil. Kč

Doba realizace : 12/2007 – 05/2009

Naše společnost byla vybrána pro projektování i instalaci profesí domovní techniky do všech tří domů včetně vestaveb pro nájemní jednotky.