River City – Danube House 

Objednatel : Strabag a.s. Praha 5, Na Bělidle 21

Investor : RCP Alfa s.r.o. Praha 1, Jilská 16

Celkový objem : 163 mil. Kč

Doba realizace : 11/2001 – 07/2003

Naše společnost dodávala do nového administrativního centra na Rohanském nábřeží kompletní profese VZT, ÚT, ZTI, chlazení, sprinklery a MaR. Bohužel v době montáže zásáhly tuto oblast povodně r. 2002 a 50% všech zařízení musela být demontována a dodána znovu