Hotel Evropa – Praha

Objednatel : Metrostav – divize 3, Praha 8, 

Objem dodávek a prací TZB : 34 mil. Kč

Doba realizace : roky 2021  – 22