UK Karolinum 

Objednatel : Konstruktiva Branko

Investor : UK Praha

Celkový objem : 16 mil. Kč

Doba realizace : 2000  –  2001

V historické budově Karlovy university byla provedena výměna a doplnění VZT zařízení včetně chlazení a nového systému MaR, dále provedena instalace TZB pro klubové prostory, posluchárny a apartmány profesorů.

Další realizované instalace TZB v rekonstruovaných historických budovách:

  • Palác Adria – 32 mil
  • Betlémský palác – 8 mil
  • Rezidence primátora Prahy – 10 mil
  • Richtrům dům – 22 mil
  • Budovy Senátu ČR – Kolovratský a Furstenberský palác – 24 mil
  • Kavárna Slávie – 4 mil