Ústav organické chemie a biochemie , Praha 6

Objednatel : Chládek a Tintěra a.s. Pardubice

Investor : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Celkový objem : 25 mil. Kč

Doba realizace : 2013 – 2016

Pro postupně rekonstruované laboratoře ve stávajících objektech i pro novou zajímavou budovu ÚOCHB zajišťovala naše společnost profesi ZTI.