Průmyslový palác – levé křídlo

dodávkami TZB se naše společnost účastní rekonstrukce levého křídla Průmyslového paláce

Objednatel :  Společnost pro Průmyslový palác – Metrostav DIZ-Avers-Syner

Objem dodávek a prací TZB  :  142,2 mil. Kč

Termín realizace : 04/2023 – 05/2024