Nemocnice Kladno

pro rekonstrukci bloku C2 nemocnice Kladno dodává naše společnost profese ZTI, ÚT, CH a VZT

Objednatel :  Společnost Generel Kladno /Geosan Group a.s. + Zlínstav a.s./

Objem dodávek a prací TZB  :  23,9 mil. Kč

Termín realizace : 05/2023 – 04/2024