UHKT Praha

UHKT Praha

UHKT Praha –

rekonstrukce budov A a D

Objednatel :  Sdružení Zlínstav-Geosan

Objem dodávek a prací TZB  : 17 mil. Kč

Termín realizace : 2021