Rezidence My Mozart

výstavba multifunkčního objektu bytů a obchodních prostorů

Objednatel :  Geosan Group

Objem dodávek a prací TZB  :  36,2 mil. Kč

Termín realizace : 2022 – 2023