Rohan A1

na Rohanském nábřeží v rámci projektu Rohan City naše společnost realizuje TZB zařízení
pro administrativní objekt A1

Objednatel :  Rohan B one s.r.o.

Objem dodávek a prací TZB  :  76,3 mil. Kč

Termín realizace : 07/2023 – 04/2024