Hlavní nádraží Praha

rekonstrukce

Objednatel :  Geosan Group

Objem dodávek a prací TZB  :  31,6 mil. Kč

Termín realizace : 2022 – 2023