Nemocnice Plzeň

Objednatel :  Bauing

Objem dodávek a prací TZB  :  31,5 mil. Kč

Termín realizace : 2022 – 2024