AB Bubenská – vestavby pro klienty

Objednatel : CPI Group – Bubenská 

Celkový objem : 12 mil. Kč

Doba realizace : 2021

Dodávky a montáž VZT, ÚT, ZTI a chlazení