VŠCHT, Praha 6

Objednatel : Zlínstav a.s.

Objem dodávek a prací TZB : 25 mil. Kč

Termín realizace :  roky 2020-2021

Dodávky a montáž VZT, ÚT, chlazení a ZTI